آرشیو برچسب: ولی عموزاد

عمرانی – آبادانی

عقب نشیتی وتعریض زمین توسط فرزندان مشهدی ولی عموزاد جنب جنگل جا دارد از فرزندان وخصوصا اقای ولی عموزاد تشکر می کنیم ودستشان درد نکند وخداوتد اموات انها را رحمت کنه.  

متن کامل »