آرشیو برچسب: دهیار

دهیار ماندنی شد ….

 جلسه ای که اعضای شورای اسلامی عصر امروز در دفتر شورا داشتند بس از بحث وتبادل نظر در مورد ادامه کار وفعالیت اقای نقی عموزاد به عنوان دهیار با اکثریت ارا نظر مثبت به ادامه کار ومعرفی ایشان به بخشداری را دادند امیدواریم بتوانیم با این تصمیم خدمات بهتر از گذشته در کنار دهیار عزیز برای شما اهالی شریف مهدیرجه ...

متن کامل »