نظافت جوی و جدول آب های سطحی

لایروبی ونظافت جوب مسیر شیلی تنگه جنب منزل اقای جلال وحاج رمضان عنوزاد وتخلیه پل عرضی که از ابتدا تا کنون انجام نگرفته بود وکار سخت و دشواری میباشد در انجام میباشد زیزا بوی لجن اهالی این خیابان را ازار میدهد خدا قوت به زحمتکشان

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ