افتتاح روکش آسفالت ….

 صبح امروز با حضور استاندار مازندران دکتر شاعری و فرماندار وبخشدار ومدیر کل راه وشهر سازی روکش اسفالت مهدیرجه افتتاخ گردید جا دارد از همه عزیزان خصوصا دلسوزان گمنام مهدیرحی تقدیر وتشکر به عمل می اید.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ