مراسم تحلیف و انتخاب هیئت رئیسه پنجمین دوره شورای مهدیرجه

با سلام خدمت مردم شهید پرور روستای مهدیرجه طبق برنامه ودعوت قبلی بخشداری کلباد مبنی بر مراسم تعلیف وانتخاب هیت ریسه پنجمین دوره فعالیت شورای جدید نماینده گان ومتخبین شابسته شما خوبان حضور یافتند ودر یک فضای دوستانه وصمیمی یه دور از ریس ریس بازی که چه کسی ریس یا نایب ریس باشد مصمم وبراین عقیده بودیم فقط مراحل وتشریفات اداری انجام بگیرد همه با هم ریس نایب ریس هستیم مثل چهار سال گذشته با همان دیدگاه در کنار مردم برای ابادانی روستا تلاش وکوشش خود را بیشتر از گدشته انجام زیرا مردم در یک ازمون پر طلاطم ان روزها به ما اعتماد کردند وما خود را مدیون مردم با غیرت مهدیرجه می دانیم و ما اعضای شورای اسلامی از جدیت وقاطیت برادر عزیز وارزشمند خودمان که حکم یک پدر ومعلم را در طول چهار سال داشتند ممنون و سپاسگزاریم وامروز فرمودند برای کار امدیم همه شما توانایی مدیریت وریاست را دارید همه کسب تجربه کنیم وهر سال تغییر نگرش دهیم با این وجود از خدا می خواهیم کمکمان کند در پیشبرد اهداف ما ودر پایان به اتفاق ارا اقای مهندس عزت الله پوریانی به عنوان ریس وحسین عموزاد نایب ریس انتخاب شدند خدایا چنان کن سر انجام کار که تو خشنود باشی و ما رستکار یاحق

درضمن انتخاب هیت ریسه یکساله میباشد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ