شورا ۴ ساله شد … شروع به کار شورای جدید چند روز دیگر

نتائج هیات رئیسه شورای اسلامی روستای مهدیرجه درتاریخ ۹۶/۶/۱

اقای عزت الله پوریانی رئیس شورا

اقای حسین عموزاد نائب رئیس

اقای جواد مودت منشی

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ