عرض تسلیت خدمت امام جمعه محل …

اعضای شورای اسلامی ودهیاری برای عرض تسلیت به مناسبت در گذشت برادر خانم خاج اقای پوریانی به حضور ایشان رفتند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ