عمرانی .تعریض دیوار …

سلام تعریض دیوار رسول عموزاد فرزند یدالله جنب منزل علی عموزاد وهاب که با مشارکت انجام گرفت از اقای رسول عموزاد وخانواده محترم تقدیر وتشکر و خداوند مادرش را رحمت کنه روحش شاد باد

photo_2017-08-05_10-55-38

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ