افتخاری دیگر برای ورزش مهدیرجه

کسب دو مدال طلا و اوورال مسابقات پرس قدرتی کاپ اروپا آسیا توسط علیرضا رشیدی / داماد آقای رجب عموزاد /
تبریک به آقای رشیدی و جامعه ورزشی منطقه

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ