ورزشی … فتح قله دماوند توسط یک مهدیرجی

علی اصغر عموزاد فرزند ابوالقاسم (نوه حاج علی پدرشهیدان) موفق به فتح قله ۵۶۷۱ متری دماوند شد.
۵ مرداد ۹۶
تبریک به جوان شایسته و آرزوی موفقیت روزافزون

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ