عمرانی … شن ریزی جاده خربزه چشمه

شن ریزی واب پاشی دونقطه از مسیر خربزه چشمه وسایت پرواز یکی ابتدای اسفالت اول ودومی از مسیر جاده مرغداری برادر جانباز شعبان عموزاد تا خانه باع اقای عسگری پوریانی مرمت شده هر چند مطلوب شایده نشده باشد ولی امیدواریم توانسته باشیم رضایت مسافرین وپرنده های پروازی را جلب کرده وبا تلاش ورایزنی مسیر مورد نظر با همت ومشارکت زمین داران مسیر هر چه سریعتر اسفالت شود.

photo_2017-07-28_18-50-40

photo_2017-07-28_18-50-43

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ