کاری نو و خداپسندانه از خانواده مرحوم بخشنده

بنام خدایی که سرچشمه خوبیهاست

سلام و احترام خدمت اهالی نیک سیرت مهدیرجه

اهالی همیشه خیر اندیش که نگاهیشان بدنبال فرادیی بهتر برای روستا و مردم ان میباشد

اهای همیشه حاضر که حتی تا اخرین لحظات زندگی خود بفکر دیگران هستند منجمله مرحوم حاج حسین بخشنده که از خیرین روستای عزیزمان میباشد

کسی که پیش از این در کتاب عمر خود کارهای خیری چون اهدای زمین در وردی قبرستان، اجازه نصب دکل مخابرات و واریز درامد ان به حساب دهیاری برای هزینه عمرانی را ثبت کرده است .اما این پایان راه نیست زیرا که قبل از فوتشان با تصمیم زیبا و خداپسندانه خود کتاب عمرشان که حاصل زندگیشان است هر چی قطورتر و ثقیل تر به محضر حق فرستادند

مرحوم حاج حسین بخشنده قبل از لبیک گفتن ندای حق سفارش به تقلیل مراسمات خود به یک مجلس و اختصاص باقی مبالغ به امورات خدماتی، عمرانی، قرانی،و فرهنگی میکندتا توشه ایی نیک و خدمتی بزرگ و نوین را ازخود به یادگار بگذارد.

این تصمیم قاطع و خردمندانه خاندان بخشنده میتواند نقطه عطفی در مدیریت مخارج ها و مراسمات روستا باشد .لذا شورای اسلامی و دهیاری ضمن تقدیر و حمایت از این تصمیم زیبا ،امیدوار به تداوم این فرهنگ نیک و ارزشمند در اینده میباشد تا در کنار رشد وتعالی روستای عزیزمان ثواب ان باقیات و صالحاتی برای متوفی گرامی قرار گیرد

*(درپایان پس از نشست با هیئت امنا مسجد ، پایگاه بسیج، مدیران مدارس، نخبگان و بزرگان نیازهای محل را براساس اولویتها اعلام مینماییم تا خیرین بتوانند راحتتر درخصوص انجام تصمیم بگیرند)*

شورای اسلامی و دهیاری

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ