روکش آسفالت و خط کشی …

با تلاش و کوشش ورایزنی فراوان سر انجام با روکش اسفالت خط کشی از لب جاده تا پایگاه بسیج امروز صبح انجام گرفت جا دارد از فرماندار وبخشدار خصوصا رئیس راه گلوگاه جناب محمودی ودیگر عزیزان تقدیر وتشکر کرد وامیدواریم برای تردد ودید در شب برای اسایش وامنیت مسافرین و رانندگان با تکمیل پهنتاب و روشنایی خدمات خوبی در شان وجایگاه شما مردم فراهم اورده باشیم به امید مهدبرجه زیبا

photo_2017-06-03_09-34-13

photo_2017-06-03_09-34-19

photo_2017-06-03_09-34-21

photo_2017-06-03_09-34-26

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ