افتخاری دیگر برای مهدیرجه

انتخاب بجا و شایسته  جناب آقای دکتر علی اصغر خلیلی حاج محمد به سمت رئیس گروه آموزش و تحقیقات اداره کل ورزش و جوانان مازندران را به ایشان و خانواده محترم  تبریک عرض مینمائیم.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ