عمرانی …

تعریض دیوار وساختمان قدیمی مرحوم حاج حسین عموزاد جنب مسجد جامعه مهدیرجه که بسیار باریک بود به طول چهل متر وعرض سه متر درحال انجام واتمام میباشد . لازم به ذکر است که حدود دو ساله اقای ناصر پوریانی ومالک پوریانی هم پیشنهاد دادند و هم پی گیر بودند برای انجام این کار از طرف اعضای شورای اسلامی و دهیاری ضمن تقدیر و تشکر از حاج اقای پوریانی ومالک وناصر وحاج اصغر پوریانی خداوند روح مرحوم حاج حسین وهمسرش ومرحومه حاج کبری وحاج محمد رضا را شاد کند  ودست همه عزیزان درد نکند .

photo_2017-01-22_20-54-16

photo_2017-01-22_20-54-38

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ