خبرهایی از سالن ورزشی و روکش آسفالت

با از بین بردن علف هرز وزدن شاخ وبرگ درختان ولایروبی جاده از سالن ورزشی مرحوم پوریانی تا لب جاده اصلی برای اماده سازی روکش اسفالت وهمچنین با زدید مهندسین اداره کل ورزش وجوانان ورئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان گلوگاه از سالن ورزشی مرحوم پوریانی وتلاش چند جانبه با پاشاکاری ونرمه کشی همراه با کاشیکا ری وسرامیک وگذاشتن درب و لوله کشی و غیره تمام تلاش بر اینه در دهه مبارک فجر افتناح شود .

photo_2017-01-15_09-56-37

photo_2017-01-15_09-56-41

photo_2017-01-15_09-56-00

photo_2017-01-15_09-56-05

photo_2017-01-15_09-56-12

photo_2017-01-15_09-56-19

photo_2017-01-15_09-56-24

photo_2017-01-15_09-56-27

photo_2017-01-15_09-56-34

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ