اهدای سه دستگاه فتوکپی و یخچال به مدارس مهدیرجه …

با سلام در راستای خدمات ارزنده مرحومه خانم فاطمه خلیلی امروز هم یک کار خیر خواهانه وخداپسنداته دیگری به نیت این مرحومه توسط پدر بزرگوارش حاج عیسی خلیلی به جای هزینه بالای شام دهی چهلم این مرحومه تصمیم گرفتند با گرفتن مراسم ختم هزینه انرا برای مدارس مهدیرجه که کمتر مورد توجه قرار می گیرند وسایل مورد نیازش را تامین نمایند که امروز این کارقابل تحسین به همراه اعضای شورای اسلامی و دهیاری و برادر جانباز حاج حسین عموزاد محسن عموزاد حسین عموزاد اسماعیل عموزاد با اهدا دو دستگاه فتوکپی همراه با اسکن وفاکس برای مدارس مرحومه خدیجه عموزاد ومدرسه شهید عموزاد ویک دستگاه یخچال برای مدرسه دخترانه شهید مسعودانجام گرفت ضمن تقدیر و تشکر از این کار خداپسندانه امیدواریم مورد قبول درگاه حق قرار گیرد خداوند روح این عزیز سفر کرده وشادروان دکتر حسن را شاد ویاد ونامشان همیشه باقی بماند واین کار انسانی وفرهنگی به امید خدا در ابادانی وتوسعه روستای مهدیرجه بیشتر شود.

یا حق   photo_2017-01-04_18-12-43

photo_2017-01-04_18-12-50

photo_2017-01-04_18-12-53

photo_2017-01-04_18-12-58

photo_2017-01-04_18-13-04

photo_2017-01-04_18-13-08

photo_2017-01-04_18-13-16

 

یک نظر

  1. باتقدیروتشکرازفرهنگی بازنشسته آقای خلیلی وخاندان حاج ابوالحسن عموزاد که بااهدای دستگاه چاپگر ویخچال به مدارس کمک بزرگی نمودند باشدکه ثوابی به روح مرحومه خلیلی که دردوسختیهای بسیارمتحمل شده اندوبهفرزند این مرحومه شفای وبهبودی کامل ازخداوند منان خواهانیم

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ