مسابقات شطرنج به مناسبت ۱۳ آبان

برگزاری مسابقات شطرنج به مناسبت سیزده ابان با حضور هفده نفر که مقام اول مانی خلیلی مقام دوم محمد پوریانی مقام سوم امیر علی خلیلی و نفرات اول تا چهارم به مسابقات شهرسنانی اعزام می شوند.

photo_2016-11-03_12-01-42

photo_2016-11-03_12-01-39

photo_2016-11-03_12-01-36

photo_2016-11-03_12-01-45

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ