پیام تسلیت

آقای محمدرضا عموزاد مهدیرجی فرزند علی اکبر پس از رنج و تحمل طولانی بیماری جان به جان آفرین تسلیم گفت . مصیبت وارده را به خانواده و کلیه بستگان تسلیت عرض می نماییم .

13

یک نظر

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ