بازدید دکتر محمد شریف از خربزه چشمه

بازدید دکتر محمد شریف عموزاد به نمایندگی از کمیته فنی منابع طبیعی استان مازندران برای تهیه گزارش و نظر کمیته فنی استان برای مجوز منطقه توریستی خربزه چشمه که امیدواریم هر چه زودتر نسبت به انجام کارهای اداری و مجوز منطقه مورد نظر برای تهیه کتابچه اقدامات لازم انجام گیرد . جا دارد از همکاری صمیمانه و تنگاتنگ دکتر محمد شریف عموزاد تقدیر و تشکر بعمل آید .

photo_2016-07-29_20-24-27

photo_2016-07-29_20-25-08

photo_2016-07-29_20-24-13

photo_2016-07-29_20-24-24

photo_2016-07-29_20-24-06

photo_2016-07-29_20-25-42

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ