گزارش شماره ۲

 

با سلام در ادامه گزارش قبلی بازدید فرماندار و مسئولین شهرستانی از روستای مهدیرجه در مورد تکمیل کانال جمع آوری آب های سطحی کوچه مرحوم حبیب الله پوریانی و بازدید از منطقه رانشی ( قالقالی ) و همچنین اجرای فاز دوم طرح هادی از جنب منزل حسین عموزاد تا مدرسه شهید عموزاد با رئیس بنیاد مسکن مهندس بابایی مذاکرات لازم انجام تا در کمیته برنامه ریزی شهرستان به تصویب برسد .

و همچنین حضور رئیس جهاد کشاورزی مهندس پورفلاح  دادن قول مساعد برای شن ریزی بین مزارع و همکاری در مورد ایجاد خانه باغ ها و حصارکشی زمین های کشاورزی در چارچوب قانون و همکاری و ایجاد تعامل با مردم و بتن ریزی کف رودخانه مسیر زمین های کشاورزی جنب زمین فوتبال و قبول چهل درصد هزینه با مشارکت مردم که مانند جنب کارخانه سفال انجام گیرد . و حضور رئیس منابع طبیعی مهندس عباسیان بازدید از منطقه توریستی خربزه چشمه و همکاری در مورد تسریح در گرفتن مجوز منطقه توریستی خربزه چشمه و رایزنی با شرکت الغدیر و گرفتن حق و حقوق مردم بابت حمل چوب های جنگلی و همچنین یکی از موضوعات مهم در مورد نصب نرده مسیر عابدین چشمه و ایجاد کانال و بازگو کردن اتفاقات بوجود آمده قرار شد به هیچ وجه نرده ای نصب نشود و خندق موجود هم فعلا به خاطر بهره برداری از مسیر ایجاد شده و صحبت های لازم بر این شد که در زمان بهره برداری نکردن و تردد به چشمه های آب شرب و اتفاقات دیگر در هر صورت پیشنهاد اعضای شورا و دهیار این بود که لااقل مسیر برای تردد یک ماشین باز شود . و مقرر شد با شرکت الغدیر بابت نصب نرده و ایجاد کانال و حق و حقوق مردم جلسه و تعاملی در این زمینه برگزار شود .

و حضور رئیس اداره ورزش و جوانان مهندس دارابی برای تکمیل سالن ورزشی مرحوم پوریانی پیگیری جدی انجام گیرد و بودجه ای که در نظر گرفته شد برای تکمیل سالن فوق در سال ۹۴ تحقق پیدا نکرد ، ان شاالله در سال ۹۵ تحقق پیدا کند و همچنین با هماهنگی اداره ورزش و جوانان و جهاد کشاورزی در بازدید منطقه سایت پروازی برای مجوز سایت و رونق منطقه فوق با همکاری این دو اداره و مسئولین سایت پرواز جهت برنامه ریزی بهتر اقدامات لازم برای قانون مند شدن انجام گیرد .

۲۰۱۶۰۵۱۴_۱۹۱۱۴۵

۲۰۱۶۰۵۱۴_۱۹۰۵۱۱

۲۰۱۶۰۵۱۴_۱۹۰۲۲۶

۲۰۱۶۰۵۱۴_۱۸۴۰۲۴

۲۰۱۶۰۵۱۴_۱۸۳۸۳۹

۲۰۱۶۰۵۱۴_۱۸۳۷۰۸

۲۰۱۶۰۵۱۴_۱۸۳۰۴۸

۲۰۱۶۰۵۱۴_۱۸۲۳۴۸

۲۰۱۶۰۵۱۴_۱۸۲۰۱۶

۲۰۱۶۰۵۱۴_۱۷۵۰۵۹

۲۰۱۶۰۵۱۴_۱۷۳۷۴۱

 

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ