معضل فاضلاب مهدیرجه

خدمت شما مردم بزرگوار روستای مهدیرجه می رساند که یکی از مشکلات و چالش ها در روستای مهدیرجه عدم برنامه ریزی و تشکیلات سازمان یافته برای هدایت فاضلاب های خانگی می باشد . با توجه به تلاش هایی که در حال انجام است با این وجود بیشتر خیابان ها و کوچه های مهدیرجه مسئول خاصی برای هدایت این فاضلاب های خانگی وجود ندارد و یا جلساتی که برای این موضوع مهم گذاشته می شود به ندرت شرکت می کنند حال سوال اینجاست با همه هزینه هایی که برای امورات زندگی خود انجام می دهیم آیا نباید برای ساماندهی موضوع به این مهمی که علاوه بر آلودگی محیط و یا بوجود آمدن انواع بیماری و مزاحمت در تردد و رفت و آمد ایجاد می کند ، آیا شورای اسلامی به تنهایی قادر به حل این مشکل می باشد ؟ هر چند وظیفه شورای اسلامی این نیست چون فاضلاب خانگی یک امر شخصی است و این ارثی است که از گذشته به ما رسیده است . با این وجود معتقدیم که باید ساماندهی و برنامه ریزی شود تا از وضعیت نامطلوب موجود بهتر شود . و انتظار می رود در این زمینه با همکاری و همفکری برای زیباسازی و دفع صحیح فاضلاب های خانگی اقدامات شایسته ای انجام گیرد . زیرا این مشکل مشکل همه است نه شورا و دهیاری

 

sd (4)

sd (5)

sd (8)

sd (3)

 

 

 

 

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذ